Senzory a výstupné moduly

Ultrazvukový senzor

36€ s DPH

Ultrazvukový senzor je modul na zisťovanie vzdialenosti medzi prekážkou vpredu a modulom. Robotovi umožňuje vnímať okolité prostredie sonarom ako netopier. Ovládaním motora sa robot môže automaticky vyhnúť prekážkam.

Zvukový senzor

11€ s DPH

Zvukový senzor sa dá použiť na detekciu intenzity zvuku v okolitom prostredí. Môže sa použiť na interakciu so zvukovými signálmi, ako sú napríklad hlasové povely.

Sledovač čiar

11€ s DPH

Senzor sledovania čiar môže robotovi pomôcť sledovať biele alebo čierne čiary (čierne čiary na bielom pozadí alebo biele čiary na čienom pozadí). Modul má dva infračervené senzory s nízkym oneskorením.

MP3 senzor

21€ s DPH

Modul MP3 je spoločný zvukový modul, ktorý možno použiť na prehrávanie zvukových efektov rôznych zvierat, mechanických zvukových efektov a piesní.